זכויות ידועה בציבור

תוכן עניינים

זכויות ידועה בציבור

רבים מהזוגות בישראל הינם "ידועים בציבור" כאשר בערך מחציתם קשורים ב"נישואי חוזה", כלומר מערכת יחסים זוגית בעלת תוקף משפטי ללא נישואין רשמיים. זכויות ידועה בציבור דומות לאלו של אישה נשואה אך קיים שוני ולעיתים אף ישנם מספר יתרונות לכך. ידועים בציבור זכאים לקבל טיפולי הפריה, לאמץ ילדים ולהיות פטורים מסחטנות כלכלית בעת פרידה ומטקסים משפילים ברבנות. בשונה מנישואין רגילים, ידועים בציבור יכולים לערוך מראש הסכם פירוד בו נקבעים הסדרי הראיה, משמרות על ילדים, מזונות, חלוקת רכוש וכדומה, ללא צורך בהתערבות בין הדין הרבני. הסכם כזה מונע מחלוקות ומגן על הזכויות. 

מסים ותגמולים שונים של ידועה בציבור

ידועים בציבור זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה כאילו היו רווקים. סיבה זו מאפשרת להם לשלם מס מופחת על ההכנסה במידה ויש להם ילדים. מעמד הילדים של ידועים בציבור שווה למעמד ילדים של זוגות נשואים. נוסף על כך, ידועים בציבור זוכים ליחס שווה מביטוח לאומי והוכרו גם כזכאים לקבל הטבות משכנתא כמו גם הטבות אחרות. פסיקת בית המשפט בישראל קובעת כי על ידועים בציבור חלים חוקים דומים כמו על זוגות נשואים בתחומי חלוקת רכוש וירושה כבן/בת זוג – על פי סעיף 55 לחוק הירושה, על כן ידועה בציבור זכאית לתשלום מזונות מכוח הסכם שנחתם עם בן הזוג במעמד הפיכתם לידועים בציבור או ל"מזונות שיקום". גם אם לא נחתם הסכם דומה הרי שבית המשפט עשוי לפסוק לזכותה מזונות.

זכויות של זוגות ידועים בציבור

אחת מהזכויות אשר התגבשו בשנים האחרונות, היא זכות הירושה של ידועים בציבור, וידועה בציבור בפרט, הנחשבים כ-"יורשים על פי דין". כמו כן זכויות נוספות התווספו בשנים האחרונות לטובתם של זוגות ידועים בציבור כמו זכאות מכוח ביטוח לאומי, החל מקצבת אלמנות, דמי לידה וזכויות נוספות אשר שוות לזכויותיהם של זוגות נשואים. זכות נוספת אשר מקנה מעמד כמעט שווה לשל זוגות נשואים, היא זיכוי נקודות במס הכנסה. זכות זו ניתנת עבור בני זוג ידועים בציבור אשר מקיימים משק בית ומגדלים ילדים בצורה משותפת, דבר אשר מקנה להם נקודות מס בדומה לזוגות נשואים. 

חובות של זוגות ידועים בציבור

ולצד זכויות נוספות של ידועה בציבור (וידועים בציבור ככלל), הרי שקיימות חובות אשר חלקן נחשבות לבסיסיות במיוחד ולחלקן עלולות להיות השפעות פיננסיות. ולכן בכל מה שקשור לחובות בסיסיות מדובר בחובות הוריות,  במידה ולבני זוג אשר הוגדרו כידועים בציבור יש ילדים משותפים, חובות ההורים יהיו זהים לאלו של הורים נשואים. חובות אלו יכללו משמורת ילדים, מזונות, הסדרי ראיה ועוד נושאים אחרים אשר ידונו בבית משפט למשפחה. 

כמו כן במידה ומתקיימת דרישה של אחד מהצדדים לחלוקת רכוש, במעמד של ידועים בציבור תחול חובה על בן הזוג להוכיח שיתוף נכסים בין בני הזוג. מקרים של חלוקת רכוש בין ידועים בציבור, עלולים להיות מעט יותר מורכבים מהגעה אל הסדרי ראיה, במידה ולא קיים הסכם ממון בין שני הצדדים ידועים בציבור הוא עלול להוביל לחלוקה גם ללא קשר לתרומתו של כל אחד מהצדדים לצבירת הון/רכישה של קניין.

הבחנה בין זוגות נשואים לזוגות ידועים בציבור

חשוב להבחין בין זכויותיהם של זוגות נשואים לבין זוגות ידועים בציבור לפי החוק הישראלי. זוגות נשואים נהנים ממסגרת משפטית מקיפה, לרבות חוק נישואין וגירושין, המסדירה היבטים שונים של מערכת היחסים ביניהם, כגון חלוקת רכוש, משמורת ילדים ומזונות בני זוג. מצד שני, זוגות ידועים בציבור מוצאים את עצמם לעתים קרובות בנוף משפטי אחר, שכן ייתכן שמערכות היחסים שלהם לא יהיו מוכרות רשמית או מוסדרות על ידי נישואין. למרות זאת, החוק הישראלי מכיר בצורך בהגנה ובפנייה משפטית לזוגות אלה, אם כי באמצעות מנגנונים משפטיים שונים.

מנגנונים משפטיים להגנה במקרה של פרידה

החוק הישראלי מציע מספר מנגנונים שיכולים להגן על האינטרסים של כל אחד מבני הזוג במקרה של פרידה עבור זוגות ידועים בציבור ומגנונים אלו כוללים הסכמי חיים משותפים. שכן זוגות ידועים בציבור יכולים להתקשר גם דרך הסכמי חיים משותפים אשר קובעים זכויות וחובות, בדומה להסכמי ממון. הסכמים אלו יכולים להתייחס להיבטים שונים, כגון חלוקת רכוש, תמיכה כספית ומשמורת ילדים, תוך הבטחת הליך פרידה הוגן והוגן. לצד זאת גם מנגנון של משמורת ותמיכה בילדים מוצע לזוגות ידועים בציבור במקרה של ובמידה ויש לבני הזוג יש ילדים, החוק הישראלי מעדיף את טובת הילד. 

מצבים קיצוניים שיכולים להשפיע על שלום הידועים בציבור 

בדומה לזוגות נשואים ומערכות יחסים שאינן נכללות תחת ההגדרה של נישואין, במקרי קיצון יוכל כל אחד מהצדדים לעשות שימוש גם בצווי הרחקה. זאת בשל שבמצבים הכוללים אלימות במשפחה או הטרדה, כל אחד מבני הזוג יכול לבקש צו הרחקה כדי להגן על עצמו מפני פגיעה נוספת. החוק הישראלי מתייחס לעניינים כאלה ברצינות ומספק דרכים משפטיות להבטיח את שלומם ורווחתם של כל הצדדים המעורבים.

בישראל של היום ישנם סוגים שונים של קשרים, בין אם מדובר באנשים אשר בוחרים שלא להינשא תחת מוסד הרבנות ועד לקשרים של בני הגיל השלישי, אשר בוחרים שלא למסד את מערכת היחסים ביניהם. ההגדרה המשפטית לקשרים אלו נקראת ידועים בציבור, והיא המבקשת להכיל בתוכה קשרים מסוג אלו ברמה המשפטית. בשל כך על מנת שזוגות יהיו מוגדרים כידועים בציבור, יצטרכו לענות על כמה הגדרות כמו זמן הזוגיות, תחושת סובייקטיבית של כל אחד ואחת מהם, ניהול משק בית ועוד. עם זאת זכויותיהם של ידועים בציבור שונה משל זוגות נשואים, שכן אין חוק אשר מגדיר בצורה חוקית את מעמדם של זוגות אלו אלא רק התייחסות משפטית.  

עומדים על הזכויות שלכם – משרד עו"ד אברהם הופרט

בישראל של היום ישנם סוגים שונים של קשרים, בין אם מדובר באנשים אשר בוחרים שלא להינשא תחת מוסד הרבנות ועד לקשרים של בני הגיל השלישי, אשר בוחרים שלא למסד את מערכת היחסים ביניהם. ההגדרה המשפטית לקשרים אלו נקראת ידועים בציבור, והיא המבקשת להכיל בתוכה קשרים מסוג אלו ברמה המשפטית. בשל כך על מנת שזוגות יהיו מוגדרים כידועים בציבור, יצטרכו לענות על כמה הגדרות כמו זמן הזוגיות, תחושת סובייקטיבית של כל אחד ואחת מהם, ניהול משק בית ועוד. עם זאת זכויותיהם של ידועים בציבור שונה משל זוגות נשואים, שכן אין חוק אשר מגדיר בצורה חוקית את מעמדם של זוגות אלו אלא רק התייחסות משפטית.  

משרד עו"ד אברהם הופרט מתמחה בדיני משפחה שונים הכוללים נושאים כמו גישור, גירושין, הסכמי ממון, זכויות ידועה בציבור, עריכת ומימוש צוואות, אלימות במשפחה ועוד. במשרד זה תוכלו לקבל שירות מקצועי ומסור המלווה את הלקוח מתחילת הדרך ועד לערכאות הערעור הגבוהות ביותר. אמינות ושקיפות מלאה הם שגורמים ללקוחות רבים לפנות למשרד על מנת לקבל את מלוא הזכויות המגיעות להם כחוק.

שאלות נפוצות

בהחלט. ידועה בציבור זכאית לתשלום מזונות מכוח הסכם שנחתם עם בן הזוג במעמד הפיכתם לידועים בציבור או ל"מזונות שיקום". גם אם לא נחתם הסכם דומה הרי שבית המשפט עשוי לפסוק לזכותה מזונות.

עורך דין לענייני משפחה וירושה מתמחה בעניינים משפטיים הקשורים בדיני משפחה, תכנון עיזבון וירושה. כדאי להתייעץ עם עו"ד משפחה כאשר אתם זקוקים לסיוע בתכנון עיזבון, עריכת צוואה, פתרון סכסוכי ירושה או ייצוג בהליכי גירושין והעניינים הנלווים להם (חלוקת רכוש, מזונות , משמורת וכו').

עורך דין לענייני משפחה יכול לסייע רבות בגישור ופתרון סכסוכים הקשורים בירושה. הוא ינתח את ההיבטים המשפטיים, ינהל משא ומתן בשמכם, ובמידת הצורך ייצג אתכם בבית המשפט. המטרה שלו היא למצוא פתרון הוגן לסוגיות במחלוקת תוך מזעור עימותים ושמירה על קשרים משפחתיים.

גישור ושיטות יישוב סכסוכים חלופיות מספקות גישה לא אגרסיבית ליישוב סכסוכים בדיני משפחה. הם מעודדים תקשורת פתוחה, שיתוף פעולה ומציאת פתרונות מועילים הדדיים. ניתן ולעיתים מומלץ לבחון את האפשרויות הללו כדי לעזור להגיע לפתרון מחוץ לבית המשפט, לחסוך זמן, כסף ולהפחית עימותים.

זה לא הזמן להסס, אני זמין למענך

אשמור על האינטרסים שלך בנחישות ורגישות!